Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Dung_compa_de_tim_cac_doan_thang_bang_doan_thang_cho_truoc4.swf YouTube__G7_Exterior_Angles_Triangle_Finding_the_Unknown_Angle.flv YouTube__Area_of_a_Triangle__YourTeachercom__Geometry_Help.flv _Cong_thuc_bac_haiThe_Quadratic_Formula__YourTeachercom.flv Day_Himalaya.flv Hinh_hoc_7.flv

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Thời khóa biểu

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Huyền Trang (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:34' 31-05-2021
  Dung lượng: 573.3 KB
  Số lượt tải: 540
  Số lượt thích: 0 người
  1. Bài tập 1: Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức và trình bày trang in.
  a, Khởi động chương trình Excel và nhập dữ liệu vào trang tính như hình 119 SGK trang 92 :
  BTH 10.THỰC HÀNH TỔNG HỢP
  b, Nhập dữ liệu vào cột “số lượng”, thực hiện các điều chỉnh hàng và cột cần thiết, sau đó định dạng trang tính để có kết quả như hình 120:
  BTH 10.THỰC HÀNH TỔNG HỢP
  hình 120
  Định dạng trang tính:
  Gộp khối A2:D2 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A2:D2 → Home →
  Định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ: chọn các ô có dữ liệu cần định dạng→Home→ Font
  Căn lề dữ liệu văn bản và dữ liệu số trong các ô tính:
      Chọn ô, khối →Home → Alignment
  Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:
  Chọn các ô cần tô màu nền →Home → Fill Color (trong nhóm lệnh Font)
  Đặt con trỏ chuột có dạng
  vào biên phải của cột (hoặc hàng) cần điều chỉnh dộ rộng. Kéo thả chuột sang phải để tăng (hoặc sang trái để giảm) độ rộng của cột:
  c. Thực hiện các thao tác sao chép và chỉnh sửa để có bảng tính như hình 121 SGK trang 93.
  BTH 10.THỰC HÀNH TỔNG HỢP
  Chọn khối A2:D9 →Home → (trong nhóm Clipboard)
  Chọn ô A11: → Paste 
  Chọn ô A20: → Paste
  Đặt con trỏ chuột vào các ô tính và sửa lại dữ liệu
  d) Lập công thức để tính tổng số hiện vật quyên góp ủng hộ các bạn vùng bão lụt vào cột Số lượng trong bảng Tổng cộng.
  Xây dựng công thức cho ô D22:
  Tổng số hiện vật = Số hiện vật Tổ 1 + Số hiện vật Tổ 2
      → D22 =SUM(D4,D13)
  Nhập công thức vào ô D22 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô D22:
  - Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô D22 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thập
  - Kéo thả chuột đến hết khối D22: D27 để sao chép công thức của ô D22 cho các ô khác trong khối D22:D27
      e) Xem trang tính trước khi in bằng lệnh Page Layout.
   →View →  Page Layout 
  BTH 10.THỰC HÀNH TỔNG HỢP
  Bài 2. Lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức hoặc hàm để thực hiện các tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu
      Giả sử chúng ta có số liệu thống kê thu nhập bình quân theo đầu người của các xã trong một vùng
      a) Khởi động chương trình bảng tính Excel
      b) Sử dụng các công thức hoặc hàm thích hợp và thực hiện thao tác sao chép công thức để tính.
      c) Chèn thêm một cột. Quan sát và nhận biết các kết quả tính toán theo công thức hoặc hàm trong cột
      d) Sắp xếp các xã theo: Tên xã, Thu nhập bình quân, ...
      e) Lọc ra.
  a) Nháy đúp chuột ở biểu tượng trên màn hình khởi động của Windows để khởi động chương trình Excel:
  b) Sử dụng công thức hoặc hàm thích hợp để tính
  1. Thu nhập trung bình theo đầu người toàn xã của từng xã ghi vào các ô tương ứng trong cột Trung bình toàn xã:
   Xây dựng công thức cho xã An Bình ô E2:
      → E2 =AVERAGE(C2:D2)
      Nhập công thức vào ô E2 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô E2:
  - Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô E2 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thập
  - Kéo thả chuột đến hết khối E2: E9 để sao chép công thức của ô E2 cho các ô khác trong khối E2:E9:


  2. Thu nhập trung bình theo từng ngành của cả vùng ghi vào hàng Trung bình chung:
      - Xây dựng công thức cho ngành nông nghiệp ô C10:
      → C10 =AVERAGE(C2:C9)
      Nhập công thức vào ô C10 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô C10:
      - Đặt con trỏ chuột xuống góc dưới bên phải ô C10 để xuất hiện con trỏ chuột có hình chữ thập
      - Kéo thả chuột đến hết khối C10:E10 để sao chép công thức của ô C10 cho các ô khác trong khối C10:E10:
      3. Thu nhập trung bình chung của cả vùng ghi vào ô F10.
      → F10 =AVERAGE(C10:E10)
      Nhập công thức vào ô C10 và nhấn Enter em sẽ có kết quả cho ô C10:
      c)
      1. Chèn thêm một cột vào trước cột Trung bình toàn xã và nhập dữ liệu
      Nháy chuột vào cột E (Trung bình toàn xã )→Home → Insert trong nhóm Cells trên dải lệnh :
      - Bước 2: Cột mới được tạo, em nhập liệu vào các ô trong cột đó theo yêu cầu:
      2. Nhận biết các công thức có còn đúng không? Sửa lại nếu sai.
      - Hàm trong cột Trung bình toàn xã:
      - Hàm trong hàng Trung bình chung:
      → Nhận xét: Các kết quả tính toán bằng hàm trong cột Trung bình toàn xã và hàng Trung bình chung vẫn đúng do các hàm có dữ liệu là 1 khối và dữ liệu chèn vào không làm thay dổi khối dữ liệu đó.
      Lưu ý rằng nếu em tính các hàng và cột trên bằng công thức hoặc tính bằng hàm nhưng dữ liệu không phải khối thì kết quả sẽ bị sai.
  3. Chỉnh sửa và chèn thêm các hàng, định dạng văn bản
      - Bước 1: Nháy chuột vào hàng 1→ Home → Insert 3 lần trong nhóm Cells
  Bước 2: Gộp khối A2:F2 thành một ô: Kéo thả chuột chọn khối A2:F2 và nháy chuột chọn lệnh
  để gộp ô:

  Bước 3. Định dạng văn bản trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ: chọn các ô có dữ liệu cần định dạng→Home→ Font
  - Bước 4: Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:
  Tô màu nền phân biệt cho một số ô tính:
  Chọn các ô cần tô màu nền →Home → Fill Color (trong nhóm lệnh Font)
  - Bước 5: Kẻ đường biên cho vùng dữ liệu chi tiết:
      + 5.1: Chọn các ô cần kẻ đường biên:
      + 5.2: Home Nháy chuột tại mũi tên ở lệnh Border chọn tùy ý đường biên thích hợp:
  - Bước 6: Chọn các ô dữ liệu trong cột Trung bình xã, nháy chuột chọn lệnh (hoặc) để tăng (hoặc giảm) 1 chữ số thập phân:
    
      d) Sắp xếp các xã theo:
      1. Tên xã, theo thứ tự bảng chữ cái:
      Nháy chuột chọn một ô trong cột B (Tên xã)→Data →  
      2. Thu nhập bình quân về nông nghiệp, theo thứ tự giảm dần:
      Nháy chuột chọn một ô trong cột C (Nông nghiệp) →Data →  
      3. Thu nhập bình quân về công nghiệp, theo thứ tự giảm dần:
      Nháy chuột chọn một ô trong cột D (Công nghiệp) →Data →  
   4. Thu nhập trung bình toàn xã, theo thứ tự giảm dần.
      Nháy chuột chọn một ô trong cột F (Trung bình toàn xã) →Data →
      e) Lọc ra:
      1. Ba xã có thu nhập bình quân theo đầu người về nông nghiệp cao nhất:
      - Bước 1: Nháy chuột chọn khối dữ liệu A4:F12, chọn lệnh Filter trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data:
      - Bước 2: Nháy chuột ở mũi tên ở trên tiêu đề cột , nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:
      - Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:
      2. Lọc 3 xã có thu nhập bình quân theo đầu người về công nghiệp cao nhất:
      - Bước 1: Chọn lệnh Filter  trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter  để lọc:
      - Bước 2: Nháy chuột ở mũi tên ở trên tiêu đề cột , nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:
      - Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK
      3. Lọc 3 xã có thu nhập bình quân theo đầu người về thương mại - dịch vụ thấp nhất:
      - Bước 1: Chọn lệnh Filter  trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter  để lọc:
      - Bước 2: Nháy chuột ở mũi tên ở trên tiêu đề cột , nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:
      - Bước 3: Hộp thoạiTop 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:
  3
      4. Ba xã có thu nhập trung bình toàn xã cao nhất:
      - Bước 1: Chọn lệnh Filter  trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để trả lại kết quả ban đầu trước khi lọc. Sau đó chọn lại Filter  để lọc:
      - Bước 2: Nháy chuột ở mũi tên ở trên tiêu đề cột , nháy chuột chọn Number Filters, chọn Top 10:
      - Bước 3: Hộp thoại Top 10 AutoFilter hiện ra, em thiết đặt như sau và nháy chuột chọn OK:
  Bài 3.Tạo biểu đồ và trình bày trang in
  a) Chọn cột B và cột G của trang tính tạo biểu đồ minh họa tổng thu nhập bình quân theo đầu người của từng xã
      - Bước 1: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối B5:B12 và F5:F12:
      - Bước 2: Nháy chuột chọn lệnh trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ
      - Bước 3: Chọn biểu đồ, chọn lệnh Legend trong dải lệnh Layout và chọn None để ẩn chú giải:
      - Bước 4: Chọn biểu đồ, chọn lệnh Chart Title trong dải lệnh Layout và chọn Above Chart để chỉnh sửa tiêu đề:
      - Bước 5: Đặt con trỏ chuột vào phần tiêu đề để sửa và định dạng tiêu đề, em sẽ được biểu đồ
  b) Tạo biểu đồ tròn.
      - Bước 1: Kéo thả chuột đồng thời giữ phím Ctrl để chọn các khối C4:E4 và C13:E13:
      - Bước 2: Nháy chuột chọn lệnh Pie trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ
      - Bước 3: Chọn biểu đồ, chọn lệnh Chart Title trong dải lệnh Layout và chọn Above Chart để chỉnh sửa tiêu đề:
      - Bước 4: Đặt con trỏ chuột vào phần tiêu đề để sửa và định dạng tiêu đề, em sẽ được biểu
      c) Để di chuyển các biểu đồ, em giữ chuột vào biểu đồ và kéo thả biểu đồ tới vị trí muốn di chuyển:
   
  Gửi ý kiến